1996 - 1997 Medverkat vid drift av kraftvärmeverket Återbruket i Lomma
   
1997 Programmerat ny styrning av bränslehantering i Freelance 2000 vid Återbruket i Lomma.
   
1997 - 1998 Medverkat vid drift av kraftvärmeverket Återbruket i Lomma
   
1998 Programmerat ny styrning för traversautomatik i bränslelager i Freelance 2000 vid Återbruket i Lomma
  Installerat en ny operatörsstation vid Gunnesboverket för övervakning av Återbruket. Denna är ansluten via radiolänk
   
1998 - 1999 Medverkat vid drift av kraftvärmeverket Återbruket i Lomma
   
1999 Programmerat ny fjärrvärmereglering i Freelance 2000 vid sammankopplingen av Lund´s och Lomma´s fjärrvärmenät.
   
2000 Programmerat om förbränningsreglering på CFB pannan samt trimmat den vid Återbruket i Lomma
   
2001 Bytt styrning av turbin vid Återbruket från Ming till Freelance 2000.
  Programmerat ny styrning av Alnarp´s panncentral i Freelance 2000 system. Denna fjärrövervakas och körs via radiolänk från Återbruket och Gunnesboverket. Radiolänken flyttades från Gunnesbo till Alnarp då denna ersattes med fiber.
   
2002 Programmerat styrning av Bjärred´s nya gaseldade panncentral. Styrsystemet är ABB AC800F med fältbus Profibus DP och Profibus PA. Panncentralen fjärrövervakas och körs från Återbruket och Gunnesboverket.
   
2003 Utbildat tre personer i konfigurering med Control Builder F