1997 - Drifttagningsledning vid kraftvärmeverket Återbruket i Lomma. Upprättande av driftmanualer.
   
1998 - 1999 Drifttagning och utbildning av driftpersonal vid kraftvärmeverket i Sala. Upprättande av driftmanualer.
  Drifttagning och utbildning av driftpersonal vid kraftvärmeverket i Lyksele
   
1999 - 2000 Drifttagning och utbildning av driftpersonal på barkpanna vid MODO Husums pappersbruk. Upprättande av driftmanualer.